Bredband i Höör
http://www.hoor.se/sv/MiljoBoende/Bygga--bo/Bredband/

Bredbandsutbyggnaden i Höör har tagit fart och allt pekar på att 70 procent av hushållen i kommunen kommer att kunna ansluta sig senast år 2017, att jämföra med fem procent år 2013. Utbyggnaden av fiber är en viktig, strategisk fråga för Höörs kommun.

Höörs kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Planerade stormöten i början av 2017

Höörs kommun och Zitius kommer under början av 2017 att bjuda in några landsbygdsområden till stormöten. Representanter från Zitius Service Delivery kommer att vara på plats för att presentera fibersatsningen och svara på frågor. Kallelse till dessa stormöten kommer att skickas ut till alla berörda hushåll i Norra Rörum, Jularp-Sjunnerup, Maglasäte, Tjörnarp, Södra Rörumsvägen, Sätofta Hed, Söder Ringsjön och Fogdarp.