Kommunalt vatten och avlopp

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten sköts av Mittskåne Vatten, som är ett samarbete mellan Höör och Hörby kommuner.

Mittskåne Vatten styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda både från Höör och Hörby. Syftet med samverkan är bland annat att höja kvalitén, effektivisera verksamheten och öka säkerheten på vattentjänsterna.

Läs mer på Mittskåne Vattens hemsida
http://www.hoor.se/sv/MiljoBoende/Vatten--avlopp/

Egen dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning?
Mer information om enskilda avlopp och eget dricksvatten hittar du i menyn till vänster. Ärenden och frågor om enskilda vattentäkter och enskilda avloppsanläggningar behandlas av Miljö- och Byggmyndigheten, 0413-280 00 (vxl).