Läs om PÄRL-projekten från IDG-tidningen

 

 

Många värdefulla mineraler är idag bristämnen, bl.a. fosfor
Därför har man inom Europa insett att man måste återvinna de värdefulla näringsämnena i våra exkrementer.
Hur detta ska gå till råder det emellertid delade meningar om.
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.583650/europa-diskuterar-nya-tekniker-for-utvinning-av-fosfor

 

 

Läs om fosforbristen i världen från IDG-tidningen

 

 

"Bristen på fosfor är en geopolitisk mardröm"
Av Cathrine Beijer
Enligt forskare kommer vi inom en snar framtid stå inför en fosforbrist.
På ett seminarium anordnat av SEI yttrade forskaren Arno Rosemarin att förutom stigande matpriser
kommer fosforbristen även att innebära en geopolitisk mardröm.
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.321265

 

 

Läs om fosforbristen och matpriserna från IDG-tidningen

 

 

Peak fosfor:.. "Vi kommer att få se matpriserna skjuta i höjden"
Av Cathrine Beijer

Forskarna bedömer att tillgången på fosfor snart har nått sin peak. Utan fosfor, som är en viktig komponent i gödsel, kan matpriserna komma att skjuta i höjden.
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.320145