Här kommer inom kort information av vikt från EU.

  • På vilken EU-direktiv grundar kommunen sitt beslut om VA?
     
  • Vad säger EU om vem som skall betala en infrastruktur?
     
  • Vilka lag eller direktiv som behandlar Vatten & Avlopps anslutning?
     
  • Vad säger man om andra alternativ för en kollektivanslutning?