Vattentlänstlagen

Under “Paragraf-sidorna” kan man läsa lagtexten i sin helhet.

Den stora fråga man kan ställa sig är om lagen stämmer med EU-direktiv.