Höör, den 1 juni 2016

Välkommen till Jularp-Sjunnerup Byalag i Höör.

Hemsidan är ett verktyg där allmänheten skall kunna ta del av den information som påverkar dem och landsbygden.
Ett forum där man skall kunna blogga och ge sina synpunkter, upplevelser, ideer för att göra landsbygden ännu mer levande.

När våra kommunpolitiker fattar beslut om landsbygden, skall landsbygen kunna få en möjlighet att påverka politikerna som t.ex. i VA-frågan, bredband, mm, som är mer aktuell än något annat just nu.

Detta är inget politiskt forum. Detta är en social och folklig plats för vem som helst även politikerna är välkomna och följa upp information som kommer att uppdateras då och då.

Vi kompletterar regelbundet med löpande information.